Każda choroba, czy nawet drobna niesprawność jest bezpośrednio lub pośrednio związana z brakiem tlenu. Tlen to...